Home » Privacy Policy

Privacy Policy

Stan obowiązujący od 20.09.2023r.

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Stowarzyszeniu Medycznym Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”.

Kto jest administratorem podawanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra” z/s we Wrocławiu (zwane dalej Hospicjum), adres: ul. Benedyktyńska 12, 50-350 Wrocław, wpisane do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000582875.

Kto jest pełnomocnikiem administratora danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Pełnomocnikiem administratora danych osobowych jest Pani Agnieszka Więckiewicz, adres korespondencyjny Hospicjum: ul. Benedyktyńska 12, 50-350 Wrocław; adres e-mail: ; telefon +48 694 589 004.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w poszczególnych procesach?

Gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe, a są to:

  • Dane otrzymane z naszego formularza kontaktowego lub poprzez naszego maila kontaktowego, wykorzystujemy do jednorazowego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
  • Hospicjum wykorzystuje adresy kontaktowe osób wspierających (darczyńców) do przesyłania im zwyczajowych życzeń świątecznych lub podziękowań. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli wykorzystywać Twoje dane do przekazywania Ci informacji o działalności Hospicjum i możliwości dalszego jej wspierania. Wykorzystamy w tym celu udostępnione przez Ciebie kanały komunikacji: adres pocztowy lub adres e-mailowy, numer telefonu. Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość na adres e-mail Hospicjum: .
  • Zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (Logi) oraz ciasteczka, które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Te dane zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej osoby, a także nie mamy możliwości, by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Hospicjum (art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Masz prawo w każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze Logów i ciasteczek poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie odrzucane. Niestety wtedy nie będziemy mogli dostosować treści strony do Twoich preferencji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub prawnie uzasadniony interes administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hospicjum przekazuje dane osobowe tylko w wyjątkowych sytuacjach następującym kategoriom podmiotów:

  • firmy medyczne (materiały i sprzęt medyczny),
  • firma księgowa,
  • operator systemu rozliczeniowego,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane przepisami prawa lub koniecznością zapewnienia prawidłowego świadczenia usług lub realizowania Twoich oczekiwań.

Jakie są prawa osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych osobowych w Hospicjum?

Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez Hospicjum jest zgoda osoby, której dane dotyczą, w każdym czasie może ona tę zgodę wycofać. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hospicjum. Ponadto Hospicjum udostępnia adres , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych oraz w sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane są przetwarzane w Hospicjum, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Hospicjum będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, Hospicjum nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Nie, nie jest. Bez podania danych nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Hospicjum nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Our Privacy Policy is currently only available in Polish.

If you have any questions regarding our Privacy Policy, please contact us.