Strona główna » Wspieram i wpłacam

Wspieram i wpłacam

Twoja darowizna wspiera działalność Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”, która pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom w województwie dolnośląskim.

Jaką kwotę chcesz podarować?STOWARZYSZENIE MEDYCZNE HOSPICJUM DLA DZIECI DOLNEGO ŚLĄSKA „FORMUŁA DOBRA” z siedzibą przy ul. Benedyktyńskiej 12 we Wrocławiu NIP 8943068116, REGON 362833231 jest stowarzyszeniem wpisanym w dniu 27.10.2015 do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura ant WR.VI NS-REJ.KRS/15821/16/232, numer KRS: 0000582875. Od dnia 10 listopada 2017r. organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).