Zespół

Jesteśmy Hospicjum domowym zapewniającym opiekę holistyczną nieuleczalnie – terminalnie chorym dzieciom oraz dzieciom jeszcze nienarodzonym. Nasz zespół to ponad 30 osób, m. in. personel medyczny, psychologowie, osoby duchowne, które mają wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentami hospicjum, jak również ich rodzicami i rodzeństwem. Działalność leczniczą prowadzimy od kwietnia 2016 roku. W chwili obecnej opiekujemy się ponad 100 małymi pacjentami z terenu województwa dolnośląskiego i jesteśmy największą jednostką tego typu w województwie. Ze względu na rozmiary województwa zorganizowaliśmy sieć filii – działających dla regionów Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Zgorzelca i Kłodzka – zapewniających bezpieczeństwo, krótki czas dojazdu do dzieci zamieszkałych w dużej odległości od Wrocławia.

Wspólnie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, Poradnią Genetyczną we Wrocławiu przy ul. M. Curie Skłodowskiej oraz Fundacją Evangelium Vitae prowadzimy hospicjum perinatalne – miejsce, gdzie otrzymują pomoc rodziny, które w czasie ciąży dowiedziały się o nieuleczalnej chorobie dziecka.

Nasz zespół

Nasz zespół
dr n. med. Krzysztof Szmyd

Prezes Zarządu,
Kierownik Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska

Specjalista pediatra oraz specjalista medycyny paliatywnej. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. W 2003 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych. Od 2003 roku związany z hospicjum dla dzieci, a od 2006 roku kierownik hospicjum dziecięcego. Od 1996 roku pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Laureat wielu prestiżowych nagród. Zajął I miejsce w konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii lekarz w województwie dolnośląskim. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie w X edycji konkursu Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2016, a w 2017 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Wrocławia. Autor wielu publikacji naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Moje dobre słowa: „Odbiorę Wam serce kamienne, a dam Wam serce z ciała”. (Ez.36)

Nasz zespół
Agnieszka Więckiewicz

Wiceprezes Zarządu
Kierownik zespołu ds. public relations

Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych z zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych z bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Wrocławskiej. Absolwentka XII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Posiada doświadczenia zawodowe związane z pracą w administracji rządowej w województwie oraz pracą w Ośrodku Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.  Od 2011 związana z hospicjum dla dzieci – najpierw jako wolontariuszka, potem jako kierownik biura hospicjum.

Moje dobre słowa: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. ks. Jan Twardowski

Nasz zespół
Piotr Szota

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu uzyskał tytuł magister pielęgniarstwa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał na oddziałach internistycznym, neurologicznym, bloku operacyjnym oraz w hospicjum dla dorosłych.
Z hospicjum dla dzieci związany od 2013 roku. Obecnie jest w trakcie specjalizacji
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Moje dobre słowa: „Uśmiechnij się”.

Nasz zespół
Agnieszka Smakulska

Pełnomocnik Zarządu ds. komunikacji społecznej, Specjalista ds. wolontariatu

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach Pedagogika Przedszkolna i Pedagogika Specjalna oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Psychologii w zakresie asystentka rodziny. Ukończyła kurs I stopnia w zakresie terapii sensorycznej oraz kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.  Uczestniczyła w szkoleniach związanych z metodami dzielenia się swoją wiedzą i pasją oraz animacją zabaw. W 2011 wyróżniona w konkursie wolontariusz roku. Od 2009 roku związana z hospicjum dla dzieci, najpierw jako wolontariusz, a następnie pracownik hospicjum.

Moje dobre słowa: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Janusz Korczak

Nasz zespół
Agnieszka Prejbisz

Zespół ds. public relations – specjalista ds. komunikacji

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją Handel Zagraniczny oraz studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie rachunkowości. Przez 10 lat zdobywała doświadczenie w strukturach księgowości firm związanych z rynkiem komercyjnym, a od 4 lat pracuje w zakresie księgowości oraz zamówień materiałów medycznych i sprzętu medycznego dla hospicjum dla dzieci. Skuteczny negocjator i specjalista w zakresie budowania relacji międzyludzkich.

Moje dobre słowa: „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.” Henryk Sienkiewicz

Nasz zespół
Anna Gil-Gumowska

Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu w zakresie psychoonkologia. Doświadczenia w opiece paliatywnej zdobywała  od 2010 roku. Z hospicjum dla dzieci związana od 4 lat. Obecnie w trakcie zdobywania certyfikatu terapeuty w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej.

Moje dobre słowa: „Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć”. Andrzej Sapkowski

Nasz zespół
Agnieszka Pasławska

Hospicjum PERINATALNE

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i Informatyki, a także absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe Psychotraumatologia prowadzone przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz szkolenie „Psychologia traumy dzieci i młodzieży. Diagnoza zaburzeń po traumie”.  Absolwentka VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Szkoły Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji Hospicyjnej. W 2010 roku za działania na rzecz wolontariatu hospicyjnego otrzymała tytuł Niezwykłej Dolnoślązaczki, nadawany przez Dolnośląską Federacja Organizacji Pozarządowych.

Moje dobre słowa: „All we are given is possibilities – to make ourselves one thing or another.” José Ortega y Gasset

Nasz zespół
Alicja Kaśków

Psycholog, Grupa Wsparcia

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również studium interwencji kryzysowej oraz kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.  Brała także udział w szkoleniach z zakresu pracy z pacjentem onkologicznym oraz odbyła szkolenie pierwszego stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania.  Pracowała również jako psycholog przy realizacji programu Akademia Walki z Rakiem. Od początku swoją ścieżkę zawodową związała z hospicjum dziecięcym. Najpierw jako wolontariuszka, a następnie jako psycholog pracuje z nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami od 2009 roku.

Moje dobre słowa: „Mamy dwoje uszu i jedne usta. Możemy zatem więcej słuchać mówić mniej”.

Kapelan

Nasz zespół
Tomasz Filinowicz

Kapelan

Magister teologii, który święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Duszpasterz Niesłyszących i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej. W roku 2009 był związany z Hospicjum Domowym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie, a w latach 2008-2011 kapelan w hospicjum dziecięcym.  Nauczyciel religii w ośrodku dla dzieci niesłyszących i ośrodku dla dzieci niewidomych. Pełnił również w latach 2011-2014 funkcję kapelana w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym s. Boromeuszek we Wrocławiu.

Moje dobre słowa: „Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali.” 2Kor, 12, 1-13

Lekarze

Dorota Bojanowska – Mikuła

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Lekarz pediatrii, po kursie medycyny paliatywnej dr Orońskiej, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej. Pracuje w szpitalu w Wałbrzychu, POZ w Świebodzicach. Z Hospicjum związana od 2018 roku.
Moje dobre słowa: „Dzieci są moim motorem i siłą napędową. Bez nich życie nie ma smaku ani koloru”.

Joanna Szkolnicka

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada drugi stopień specjalizacji z pediatrii. Doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w oddziale Pulmonologii i Alergologii Dziecięcej w Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu, oraz 15 lat pracy w POZ. Z Hospicjum związana od 2018 roku.
Moje dobre słowa: „Trzeba tak kochać, jak świeci słońce” Simone Weil.

Beata Kowalczyk

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na wydziale lekarskim, specjalizacja z medycyny paliatywnej (2014) oraz specjalizacja z medycyny rodzinnej (2008). Od 2003 lekarz podstawowej opieki medycznej. W latach 2009 – 2016 lekarz domowego hospicjum dla dzieci (Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci), a od 2016 – lekarz w Stowarzyszeniu Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. Uczestniczka licznych konferencji naukowych związanych z medycyną paliatywną.
Moje dobre słowa: „Niekiedy wystarczy tylko obecność”. autor nieznany

Elżbieta Wojciechowska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na wydziale lekarskim, specjalizacja – lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny ratunkowej. Posiada 7 lat doświadczenia w hospicjum domowym dla dzieci oraz 25 lat doświadczenia w zawodzie lekarza (przychodnia, pogotowie ratunkowe, szpital).
Moje dobre słowa: „Ora et labora” (łac. módl się i pracuj). św. Benedykt

Barbara Czyszczoń-Kwaśnik

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na wydziale lekarskim, specjalizacja: II stopnia z pediatrii, I stopnia z anestezjologii i intensywnej terapii. Posiada 31 lat pracy w szpitalnictwie zamkniętym, z czego 5 lat na oddziale noworodków oraz 26 lat na OIOM chirurgii dziecięcej oraz 4 letnie doświadczenie w hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „Cokolwiek czynisz, czyń z miłością”. Owidiusz

Marzena Kozakiewicz

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na wydziale lekarskim. Obecnie w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Ukończyła również kurs opieki paliatywnej organizowany przez Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci. Uczestniczyła wielokrotnie w konferencjach naukowych związanych z medycyną paliatywną.
Moje dobre słowa: „Miej serce i patrzaj w serce”. Adam Mickiewicz

Kamila Zyzak

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, posiada pierwszy stopień specjalizacji pediatrii. Od 2009 roku pracuje na oddziale zakaźnym dla dzieci, a od 2014 – w przychodni POZ. Od roku związana z hospicjum dla dzieci. Ukończyła m. in. kursy ze szczepień, z pierwszej pomocy noworodków. Autorka artykułów naukowych o toksoplazmozie wrodzonej i promienicy.
Moje dobre słowa: „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki otwiera.” Prz 3,5-6

Michał Błoch

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na wydziale lekarskim. Realizował Indywidualny Tok Studiów z zakresu pediatrii. Obecnie w trakcie specjalizacji z pediatrii w II Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia. Doktorant w Zakładzie Propedeutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich UMW. Ukończył polsko-francuskie studia podyplomowe „Etyka a praktyka medyczna w perinatologii i pediatrii”. Uczestniczy również w Areopagu Etycznym – corocznych warsztatach dla studentów medycyny z zakresu bioetyki i komunikacji w relacjach lekarz-pacjent.
Moje dobre słowa: „Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć.” ks. Jan Kaczkowski

Joanna Ciechańska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na wydziale lekarskim, specjalizacja z pediatrii. Obecnie w trakcie specjalizacji z alergologii. Posiada 5-letnie doświadczenie w szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu oraz w POZ Randomed we Wrocławiu. W latach 2013 – 2016 nauczyciel akademicki. Od 2011 w hospicjum dla dzieci. Aktywna działaczka w Kole Naukowym Endokrynologii Wieku Rozwojowego.
Moje dobre słowa: „Bo razem można więcej”. Autor nieznany

dr n. med. Jacek Polański

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich na wydziale lekarskim, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. W 2017 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyny paliatywnej. Posiada 17 lat doświadczeń w zawodzie lekarza. Interna od 10 lat, hospicjum dziecięce od 7 lat, poradnia paliatywna od 2 lat.
Moje dobre słowa: „Pewnego dnia sposób, w jaki mówimy do dzieci, stanie się ich własnym głosem. Bądźmy zatem uważni.” – Peggy O’Mara

Dorota Słoniewska-Kudłacik – filia Wałbrzych

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada pierwszy stopień specjalizacji w zakresie pediatrii oraz jest w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej. Ukończyła kursy: „Podstawy opieki paliatywnej”, „Kurs dla lekarzy pracujących w jednostkach medycyny paliatywnej”, „Problemy psychologiczne, duchowe, socjalne i etyczne w opiece paliatywnej, zasady diagnostyki i leczenia bólu”. Odbyła praktykę kliniczną w zakresie opieki na dziećmi w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Posiada 21 lat doświadczenia zawodowego. Z hospicjum dla dzieci związana od 5 lat.
Moje dobre słowa: „Przejdziemy przez ten most razem, kiedy do niego dotrzemy”.

Katarzyna Rzepka-Dawiskiba – filia Jelenia Góra

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pierwszy stopień specjalizacji w zakresie pediatrii. Ma 5-letnie doświadczenie zawodowe na oddziale pulmonologicznym dziecięcym, 15-letnie doświadczenie w przychodni POZ. W hospicjum dla dzieci pracuje od 2011 roku.
Moje dobre słowa: „Dwa szczęścia są na świecie, jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.” J. Tuwim

Janula Kogut-Łeńko – filia Jelenia Góra

Lekarz rezydent. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu- kierunek lekarski, w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Odbyła staż z anestezjologii dziecięcej na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Moje dobre słowa: „Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób, co możesz!” – Artur Ashe

Beata Kociuba – filia Jelenia Góra

Absolwentka Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Ukończyła specjalizację z medycyny rodzinnej, specjalizację I stopnia w dziedzinie pediatrii oraz specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w przychodni POZ oraz na oddziale rehabilitacji dziecięcej i rehabilitacji pulmonologicznej.
Moje dobre słowa: „Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta” G. Bernard Shaw

Izabela Kurzyńska – filia Zgorzelec

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich na wydziale lekarskim, specjalizacja pediatria, medycyna rodzinna. Lekarz w poradni opieki zdrowotnej. Cyklicznie uczęszcza na kursy i szkolenia z medycyny rodzinnej oraz paliatywnej. Od 30 lat w zawodzie, a w hospicjum dziecięcym od 5 lat.
Moje dobre słowa: „Dobre słowo leczy smutek.” Meander

Aleksandra Mazur – filia Wałbrzych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończyła z wyróżnieniem, w trakcie specjalizacji z pediatrii. Obecnie pracuje w Oddziale Pediatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Moje dobre słowa: „Dobrze jest żyć, ale jeszcze lepiej żyć dobrze.” Sokrates

Pielęgniarki/Pielęgniarze

Grzegorz Łubkowski

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie z licencjatem pielęgniarstwa. Ukończył kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki. Obecnie w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej opieki. Pracuje w OAiT w WCSKJ w Jeleniej Górze.
Moje dobre słowa: „Co ma być to będzie, a jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć”.

Klaudia Woźniak

Absolwentka studiów wyższych licencjackich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ukończyła kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz z wykonywania i interpretowania zapisu EKG. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pielęgniarka w żłobku, anestezjologiczna a także pielęgniarka ambulatoryjna.
Moje dobre słowa: ,,Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Antoine de Saint – Exupery.

Katarzyna Rudnicka

Ukończyła Liceum Medyczne na wydziale pielęgniarstwa. Posiada specjalizację z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończyła kurs z wykonywania i interpretacji zapisu EKG. Posiada 7 letnie doświadczenie na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz 7 letnie doświadczenie jako pielęgniarka ambulatoryjna.
Moje dobre słowa: „Natychmiast – to najlepszy czas na czynienie dobra.” – św. Katarzyna z Sieny.

Iwona Kubicz

Pielęgniarka dyplomowana oraz magister socjologii, psychoonkolog. Obecnie w trakcie specjalizacji
z opieki paliatywnej. Od 24 lat w zawodzie pielęgniarki, a od 15 lat w hospicjum dla dzieci. Ukończyła prestiżowe kursy opieki paliatywnej dla dzieci pod kierunkiem prof. Rubena Bilda oraz kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej.

Moje dobre słowa: „Dobrem trzeba się dzielić, żeby się mnożyło”. autor nieznany

Irena Senderowska

Magister pielęgniarstwa z 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła kurs podstawowy i kwalifikowany z opieki paliatywnej. Wykładowca w Studium Medycznym, gdzie prowadziła wykłady z opieki paliatywnej. Uczestniczka wielu konferencji i warsztatów na temat opieki paliatywnej.
Od 13 lat związana z hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian 12,21

Krystyna Otlewska

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Gdyni. Ukończyła również 3 letnie studia wyższe na kierunku administracja, w zakresie prawo i administracja publiczna oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej. Ma w swoim dorobku liczne kursy dokształcające w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi. Od 2005 roku związana z hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „Żyć takim samym życiem, wciąż od nowa, przez wieczność”. Nietzsche

Maria Brodacka – siostra Samuela ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych

Posiada wykształcenie średnie pielęgniarskie oraz wyższe z zakresu fizjoterapii. Ukończyła kurs podstawowy i kwalifikowany z opieki paliatywnej oraz kurs specjalistyczny w zakresie pediatryczna domowa opieka paliatywna. Obecnie w trakcie specjalizacji z opieki paliatywnej. Posiada 18-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki. W hospicjum dla dzieci od 2009.
Moje dobre słowa: „Słuchajcie, a będziecie owocować dobrem.”

Barbara Rabska

Ukończyła Liceum Medyczne oraz zdobyła licencjat z pedagogiki specjalnej. Posiada 25 lat doświadczenia zawodowego w tym w pediatrycznej opiece paliatywnej. Absolwentka wielu specjalistycznych dokształcających kursów zawodowych.
Moje dobre słowa: „Dobre słowa są plastrem miodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała”. (Prz. 16.24)

Piotr Kaśków

Posiada licencjat z pielęgniarstwa. Ukończył kurs podstawowy z opieki paliatywnej oraz specjalistyczny kurs z opieki paliatywnej ze stażem w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Jego doświadczenia zawodowe związane są hospicjum dla dorosłych we Wrocławiu oraz oddziałem intensywnej terapii dziecięcej. Od 2009 r. pracuje w hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „W życiu budujmy mosty, nie mury”. Envera Djulimana i Lillian Hjorth

Paweł Szlaga

Absolwent studiów wyższych licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. Posiada 4 lata doświadczenia na oddziale intensywnej terapii dziecięcej oraz 7 lat doświadczenia w hospicjum dla dzieci. W swoim dorobku ma również ukończony kurs reanimacji.
Moje dobre słowa: „Nie trzeba być katolikiem, żeby być dobrym człowiekiem”. ks. Jan Kaczkowski

Ilona Kulik

Posiada wykształcenie średnie pielęgniarskie. Obecnie w trakcie specjalizacji z pielęgniarskiej opieki paliatywnej. Ma 10-letnie doświadczenie na oddziale chemioterapii dziennej, 2-letnie doświadczenie na oddziale intensywnej terapii dziecięcej oraz 6-letnie doświadczenie w pracy w hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „Być zadowolonym z tego, co się posiada, to największe i nienaruszalne bogactwo”. Cyceron

Beata Wojdyło – filia Zgorzelec

Ukończyła medyczne studium zawodowe w Legnicy na kierunku pielęgniarstwo. Posiada w swoim dorobku liczne zawodowe kursy dokształcające takie jak: ratownictwo dla pielęgniarek, opieka paliatywna, anestezjologia, terapia bólu u dorosłych, EKG, szczepienia, endoskopia, przetaczanie krwi i krwiopodobnych, RKO. W zawodzie jest aktywna 23 lata. Z hospicjum dziecięcym związana od 6 lat.
Moje dobre słowa: „Nie bój się odnaleźć szczęścia, nawet gdybyś musiał szukać go w ziarnkach piasku na plaży”. Autor nieznany

Marta Kliczkowska – filia Jelenia Góra

Magister pielęgniarstwa ze specjalizacją pielęgniarstwo neonatologiczne. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo opieki paliatywnej, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. Posiada doświadczenie zdobyte na oddziale intensywnej terapii dziecięcej oraz oddziale neonatologicznym z pododdziałem terapii noworodka. W hospicjum dziecięcym od 2011.
Moje dobre słowa: „Nie próbuj. Rób albo nie rób, nie ma próbowania”. Mistrz Yoda

Adam Kliczkowski – filia Jelenia Góra

Magister pielęgniarstwa ze specjalizacją pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka. Ukończył kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej. Posiada doświadczenie zdobyte na oddziale intensywnej terapii szpitala MSWiA we Wrocławiu czy na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Zdobywał również doświadczenia za granicą jako tzw. nurse on call oraz w opiece nad seniorami. Od 2105 roku związany z hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „Always look on the bright side of life”. Monty Python

Iza Torba – filia Wałbrzych

Posiada wykształcenie średnie medyczne ze specjalizacją z pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Ukończyła również warszawski kurs z opieki paliatywnej nad dzieckiem oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu: szczepienia, pielęgniarstwo rodzinne, RKO, żywienie enteralne i pareenteralne, leczenie ran. Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w tym na oddziale noworodkowym, oddziale patologii noworodka i wcześniaka, w poradni dziecięcej, punkcie szczepień, w hospicjum dla dorosłych oraz hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „Wiem, że jestem potrzebna, że ktoś na mnie czeka, że to, co robię, ma sens”. Izabela Torba

Roksana Wesołowska – filia Wałbrzych

Ukończyła liceum medyczne oraz specjalizację z opieki paliatywnej. Posiada również w swoim dorobku kurs kwalifikacyjny z pediatrycznej opieki paliatywnej oraz kurs kwalifikacyjny z leczenia ran. Ma na swoim koncie 3 lata doświadczeń na oddziale ratunkowym oraz 13 lat w hospicjum dla dorosłych. Od 4 lat związana z hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.” Vivian Green

Marzena Kujda – filia Kłodzko

Ukończyła liceum medyczne ze specjalizacją pielęgniarstwo opieki paliatywnej. Posiada
również w swoim dorobku kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Posiada 18 lat doświadczeń zawodowych związanych z opieką paliatywną. Od 8 lat związana z hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „To jak widzisz świat, świadczy o tym, kim jesteś, co myślisz oraz co jest dla Ciebie ważne”. autor nieznany

Psycholodzy

Agata Ostrasz

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku psychologia. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz kurs I- ego stopnia integracji sensorycznej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
Moje dobre słowa: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” (Jan Paweł II)

Joanna Benetkiewicz

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Ukończyła Studium Terapii Rodzin oraz studia podyplomowe pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej. Odbyła między innymi takie szkolenia jak: Racjonalna Terapia Zachowania, Interwencja Kryzysowa, Poradnictwo Psychologiczne w Praktyce, Mediacje. Psycholog, terapeuta rodzinny.
Moje dobre słowa: „Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra”. Platon

Agnieszka Waniczek – filia Jelenia Góra

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych, Instytut Psychologii. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo behawioralnej w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU. Jest również absolwentką kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Wrocławskim czy semestralnego stypendium Programu Erasmus na Technische Universität Chemnitz.
Moje dobre słowa: „Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki.” Jan Budziaszek

Fizjoterapeuci

Adrianna Solińska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła istotne dla zawodu kursy takie jak: met. PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), met. PNF w pediatrii, kinesiotapingu oraz inne. Od 2007 roku pracuje w Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowej z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku – pracuje bezpośrednio z pacjentem onkologicznym. Z hospicjum dziecięcym współpracuje od wielu lat.
Moje dobre słowa: „Szczęście nie ma wzorca. Pochodzi ono z naszych działań”. Dalai Lama

Agnieszka Wereszczyńska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale rehabilitacji ruchowej. Posiada w swoim dorobku specjalistyczny kurs „Jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną w opiece paliatywnej”. Brała udział w szkoleniach z kinezjologii, kinesiology taping, met. Halliwick, met. PNF, metoda Mc Kenzie, w warsztatach terapii manualnej. Posiada doświadczenie w pracy na oddziale nefrologii i chirurgii dziecięcej, specjalistycznym zakładzie profilaktyczno-leczniczym PROVITA, w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Ottoprodent, w Luxmed. Od wielu lat związana z hospicjum dla dzieci.
Moje dobre słowa: „W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, a o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu”. Mahatma Ghandi

Zespół administracyjny

Irina Kanapelka

Absolwentka Mińskiego Uniwersytetu Zarządzania na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła studia magisterskie MWSLiT we Wrocławiu. Ma międzynarodowe doświadczenie w pracy z partnerem biznesowym. Odbyła praktyki języka angielskiego w USA. W 2017 współorganizowała jako wolontariusz zbiórkę „ Nie bądź sknera kup pampera”.
Moje dobre słowa: „Jeśli chcesz być szczęśliwy – twórz dobro!”

Anna Gregori

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale matematyki
i informatyki. Uczestniczka programu ERASMUS na Universita di Perugia we Włoszech. Ukończyła również studia podyplomowe – zarządzanie kadrami na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada zawodowe doświadczenie w strukturach firmowych kadry i płace.
Moje dobre słowa: „Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno”. ks. Jan Twardowski

Katarzyna Kotowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Posiada w swoim dorobku również trening kompetencji wychowawczych oraz kurs podnoszenia kompetencji wychowawczych prowadzonych metodą FM. Swoje doświadczenia zawodowe zbierała w branży prawniczej i hotelarsko-gastronomicznej.
Moje dobre słowa: „Natychmiast to najlepszy czas do czynienia dobra.” – św. Katarzyna

Robert Pelczar

Posiada wykształcenie średnie techniczne (technik mechanik). Jest również instruktorem nauki jazdy. Z branżą samochodową zawodowo związany od niespełna 30 lat. Od 2010 w hospicjum zajmuje stanowisko specjalisty ds. floty. Z tematyką samochodową związany od 30 lat.
Moje dobre słowa: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Jan Paweł II

Komisja rewizyjna

Anna Pelczar

Magister matematyki oraz absolwentka rachunkowości. Od 2009 roku pracuje w administracji szkolnej. Prywatnie mama 3 dzieci. Lubi dobre reportaże, programy historyczne, muzykę poważną i wycieczki górskie.
Moje dobre słowa: ” Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni grzeszy” Jk 4,17

Piotr Smakulski

Inżynier budownictwa. Wolontariusz w hospicjum dla dzieci w latach 2007-2011. W 2010 roku zdobył tytuł Dolnośląskiego Wolontariusza Roku.
Moje dobre słowa: „Dobrocią więcej wskórasz niż złością”. Przysłowie ludowe

Maciej Hildebrand

Ukończył wyższe studia politechniczne na kierunku budownictwo. Od 17 lat związany z Politechniką Wrocławską jako nauczyciel akademicki. Obronił dysertację doktorską z dziedziny budownictwa, adiunkt na Politechnice Wrocławskiej. Społecznik, zaangażowany w działania hospicjum dla dzieci od 2007.
Moje dobre słowa: „Trzeba być dobrej myśli” Maciej Hildebrand

Kontakt

Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”
al. Marcina Kromera 2, 51-163 Wrocław
NIP 8943068116, KRS 0000582875
Nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0417 6840
Dla wpłat w EUR: 43 2030 0045 3110 0000 0036 6580. SWIFT GOPZPLPWXXX

Adres naszego biura (adres korespondencyjny):
al. Marcina Kromera 2, 51-163 Wrocław
+ 48 694 589 004
(fax) +48 71 707 24 61
biuro [at] formuladobra [dot] pl
Zapraszamy do naszego biura Pn. – Pt. 8:00 – 16:00

Nasza siedziba (dane rejestrowe, adres do faktur VAT):
ul. Odona Bujwida 47, 50-368 Wrocław
NIP 8943068116, KRS 0000582875

Koordynator wolontariatu:
Ewa Janowicz
+48 792 790 109, wolontariat [at] formuladobra [dot] pl

Grupa wsparcia:
Alicja Kaśków
+48 663 355 725, grupa.wsparcia [at] formuladobra [dot] pl

Psycholog hospicjum perinatalnego:
Agnieszka Pasławska
+48 606 406 302, perinatalne [at] formuladobra [dot] pl

Całodobowy dyżur pielęgniarski dla naszych podopiecznych.

W razie nagłej potrzeby dzwoń na nr telefonu:

Numer telefonu
577 651 036

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska z siedzibą przy ul. Odona Bujwida 47 we Wrocławiu NIP 8943068116 jest stowarzyszeniem wpisanym w dniu 27.10.2015 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura ant WR.VI NS-REJ.KRS/15821/16/232, numer KRS: 0000582875.

Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

Polityka prywatności 

Kliknij i wpłać darowiznę

na Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska
Formuła Dobra
Kliknij i wpłać darowiznę

Kliknij i wpłać darowiznę

na Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska
Formuła Dobra